thơ cao thoại châu

 

LỤC BÁT


soi gương

 

Giờ này còn một mình ta
Soi gương xem thử mình là những ai
Thì ra có quá nhiều người
Cùng nhau tạm trú trong đời ta đây

Thấy ai trong thủy tinh này
Chia chung đau khổ những ngày yêu nhau
Ầm ầm nghe tiếng gươm đao
Có khi là nỗi thảm sâu bất bình

Một mình đứng giữa mênh mông
Trông ai như gã đàn ông lỡ đường
Và ta thấy ở trong gương
Cành cây nhớ gió con sông nhớ cầu

Buồn tình thôi đập cho mau
Một lần nhìn thử phía sau ngậm ngùi
Trong gương thấy rất nhiều người
Còn ta tìm nát đất trời cũng không !


(trong Ngựa Hồng)chạnh thương chân gió

còn vương dấu bầm


 

Ngọn nào về rất dễ thương
Mà sao chân gió còn vương dấu bầm
Chợt nghe trong cõi xa xăm
Vết thương ai lỡ để quên độ nào

Gió mang về vết xanh rêu
Ta nghe ta cũng ít nhiều xót xa
Tiếng đời phảng phất chưa qua
Gió mang về đứng hiên nhà đợi ai

Bao giờ hết một đêm vơi
Cho ta nghe lại tiếng người năm xưa
Thì thầm  tiếng một đêm mưa
Giọt không nặng lắm cũng vừa ngổn ngang

Không rơi trong cõi muôn trùng
Nhẹ thôi như thể rơi cùng gió bay
Chạnh lòng chân gió đêm nay
Không nhiều hứa hẹn một ngày dễ thương


(trong Ngựa Hồng)CAO THOẠI CHÂU

Rusty

Help, I've been info

Help, I've been informed and I can't become igtnrano.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7043' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.87.62' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7043','pi3r9uvcans3osviintjdf47p1','0','Guest','0','54.80.87.62','2018-08-15 20:07:39','/a236353/tho-cao-thoai-chau.html')