NHỚ MÃ NHỊ LAN

 

nhớ Mã Nhị Lan

Châu Tấn thổi sáo trúc - một bức ảnh sẽ được đăng trên tờ Time Out.


Tô Kiều Ngân mở lớp sáo trúc
học trò ông có Mã Nhị Lan
ta tới ghi danh mà không học
một thời thở gió hú giai nhân

Đà Lạt xưa hình như ít núi ?
theo ta mỗi dốc mỗi sương mù
chở trong lòng một cô họ Mã
phong lan rừng cũng chở mùa thu

em chúm môi - sáo chưa ra tiếng
đất trời đã lạnh nét mi cong
nên tình ta mãi xin im tiếng
tóc mây che nhan sắc gái Nùng

đời dắt ta về phương mù biệt
mấy mươi năm núi lở sông chìm
Tô Kiều Ngân đã ngừng thổi sáo
ta còn chờ tiếng sáo thuyền quyên...

2011


hoàng lộc

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7043' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.23.251' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7043','k8r0p9gs29of3lanclbg1jl530','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 22:38:03','/a288029/nho-ma-nhi-lan.html')