THƠ VIẾT KHI BUỒN NGỦ

 

thơ viết khi buồn ngủ

http://3.bp.blogspot.com/_5nau2G5xvQ0/TPboO62HNTI/AAAAAAAABDs/i6OTOMiMHpQ/s1600/bu%25E1%25BB%2593n%2Bng%25E1%25BB%25A7.jpeg
 

ngáp hoài -
thôi
bỏ cơm thôi
chiều xui
chực hụt tiếng cười chân mây
 

đau lưng
tắt máy
nằm dài
dỗ ta sớm
một giấc đầy hẩm hiu...

1210


hoàng lộc

Rain

A really good answer

A really good answer, full of rattanoliiy!