THƠ VIẾT KHI BUỒN NGỦ

 

thơ viết khi buồn ngủ

http://3.bp.blogspot.com/_5nau2G5xvQ0/TPboO62HNTI/AAAAAAAABDs/i6OTOMiMHpQ/s1600/bu%25E1%25BB%2593n%2Bng%25E1%25BB%25A7.jpeg
 

ngáp hoài -
thôi
bỏ cơm thôi
chiều xui
chực hụt tiếng cười chân mây
 

đau lưng
tắt máy
nằm dài
dỗ ta sớm
một giấc đầy hẩm hiu...

1210


hoàng lộc

Rain

A really good answer

A really good answer, full of rattanoliiy!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7043' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.87.62' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7043','lrl9m320j62i0si00k773npp12','0','Guest','0','54.80.87.62','2018-08-15 20:07:18','/a288374/tho-viet-khi-buon-ngu.html')