ngưởi thừa

 

NGƯỜI THỪA

 

đời thừa anh trong đời
em thừa anh trong em
mưa đã đầy mây nổi
ngày xa rời bóng đêm

 

căn nhà em hạnh phúc
đâu cần anh tình si?
anh thừa - anh rất tội
còn đến đây làm gì?

 

thiệt là ứa nước mắt
khi hỏi lại lòng mình
em một đời như thế
sao phải cần đến anh?

 

em thừa anh - đã chắc
anh, người thừa trong em
tình yêu kia mai mốt
ôi, sẽ còn nhắm xương..

 

10-4-16

 

HOÀNG LỘC

Du Nguyên

Gửi chú Lộc

Chú Lộc ơi, mấy tập thơ của chú, con có thể tìm mua ở đâu ạ?

Thơ không bán - gặp sẽ tặng nghe, Cảm ơn Du Nguyên.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7043' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.87.62' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7043','5ltvr7bejqnrsu65jnjkqf7qb6','0','Guest','0','54.80.87.62','2018-08-15 20:08:02','/a299898/nguoi-thua.html')