THỜ TÌNH NHƯ THỂ THỜ VUA

thờ tình như thể thờ vua

Kết quả hình ảnh cho lạy tình

dễ anh xúi quẩy một đời
giai nhân ba trợn mà coi rất hiền
để đành vướng phải tình em
mấy dây tơ nhện sao bền quá tay?

dặn anh, dẫu cứ dặn hoài
yêu em thiệt bụng quá, gây mích lòng?

cũng vì anh chút lung tung
nên em nhiều lúc nổi xùng chớ chi?

xin ngày đứng miết đừng đi
cho anh gieo hạt tình si cuối mùa
thờ tình như thể thờ vua
cô trung một tấm lòng thờ một em

8-2016

hoàng lộc

hoàng lộc

gửi Nguyên Hùng

Cảm ơn Nguyên Hùng thật nhiều. Chúc luôn vui mạnh.