nói ít thương nhiều

em đi chợ Huyện không về
trời xưa Hà Nhuận câu thề gió bay
để còn ngó xuống chiều nay
(Hội An anh cũng bao ngày ngó lên)

đường xưa làm nổi cầu Chìm*
thì trăng Nam Phước vì em cũng rằm
ta ngồi hỏi lại trăm năm
với nhau còn được bao lần tiễn đưa?

qua sông đã hết gọi đò**
tìm ai mà lạnh chợ Gò Mỏ Neo?

xe em về đậu cuối chiều
để em nói ít thương nhiều Hội An

5-2017

HOÀNG LỘC
________________________________________
* Cầu Chìm đã nâng cấp, cao hơn mặt đường, khác xưa.
** Những cây cầu đã bắt từ Hội An qua Kim Bồng, Bàn Thạch... Không còn đi đò ngang nữa.

 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7043' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.23.251' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7043','1jh7emtstq0iql3uv6av2bthe7','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 22:37:56','/a306757/noi-it-thuong-nhieu.html')