thơ tặng một phu nhân

suốt đời ta rồi chẳng có em đâu
yêu thấy tổ
cũng không làm chi được
những thứ gặp biết ngay là vô phước
mà cứ mừng ôm hết
(tưởng mình ngon)

ta có đứng cả đời trên phố ấy
thì đôi tay cũng chẳng cái chi còn!

lo là lo khó tránh những đau lòng
chớ muốn xúi ta bỏ em trớt mẹ

bởi ta dẫu yêu chết đi sống lại
rồi cuối cùng thằng nớ cũng ôm em.

15-5-2017

HOÀNG LỘC